×

I Saw Esau

I Saw Esau Lyrics

I saw Esau sitting an a seesaw, 

I saw Esau kissing Kate, 

The fact is we all three saw, 

For I saw him, 

And he saw me, 

And she saw I saw Esau.

NEWSLETTER